YUKARI

Göğüs Hastalıkları


     Göğüs Hastalıkları Ünitesi’nde bir bölümü alerjik kökenli olan hastalıklarla akciğer hastalıklarının tanı ve tedavileri yapılıyor. Göğüs Hastalıkları kapsamındaki sağlık sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmalar konusunda uzman hekim tarafından,  modern teknik donanımı kullanılarak yürütülüyor.
     Göğüs Hastalıkları geniş bir yelpaze oluşturuyor. Bunlar arasında akciğerlerin meslek veya çevreye bağlı etkilenmeleri sonucu oluşan hastalıklar, akciğer enfeksiyonları, KOAH, solunum yetmezliği, akciğer tümörleri, uykuda solunum durması gibi hastalıklar da yer alıyor.   Göğüs Hastalıkları Ünitesi’nde, akut ve kronik bronşit, amfizem, akciğer tüberkülozu, akciğer kanseri, pnömoni ve akciğerin diğer hastalıklarının tanısı ve tedavileri yapılıyor.

Göğüs Hastalıkları Bölümümüzde;

• Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ( KOAH)
• Astım
• Akciğer kanserleri
• Pnömoni (zatürre)
• Akciğer İnfeksiyonları
• Tüberküloz
• Plevra Hastalıkları
• Bronşiektazi
• Bronşit, Bronşiolit
• Mesleksel Akciğer Hastalıkları
• İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
• Pulmoner Tromboemboli
• Pulmoner Arteryel Hipertansiyon
• Solunum Yetmezliği (Non İnvaziv ve İnvaziv Mekanik Ventilasyon) hastalıklarının tanısı ve tedavisi ve takibi yapılmaktadır.

Bu hastalıkların tanısı için hastanemizde bulunan ileri radyolojik görüntüleme tekniklerinin yanı sıra:

• Solunum Fonksiyon Testleri
• Arter Kan Gazları
• Tanısal Bronkoskopi
• Torasentez
• Alerji Deri Testleri uygulanmaktadır.
• Sigara Bırakma Danışmanlığı verilmektedir

ASTIM
Hava yollarının daralması ile kendini gösteren ve ataklar (krizler) halinde gelen bir hastalıktır. Hastalar ataklar arasında kendini iyi hissederler. Astımda hava yollarında mikrobik olmayan bir iltihap vardır. Tüm dünyada yaklaşık 300 milyon kişiyi etkilediği tahmin edilen ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Her yaştan bireyi etkileyebilir. Ülkemizde yaklaşık her 100 erişkinden 5-7’ sinde, her 100 çocuktan 13-15’ inde görülmektedir.

1.Hava yollarında daralma olduğunda;
2.Öksürük (genellikle kuru tipte yani balgamsız),
3.Nefes darlığı
4.Göğüste baskı hissi ve Hırıltılı-hışıltılı solunum gibi belirtiler ile ortaya çıkar.
Bu belirtiler başka hastalıklarda da olabilir. Bu nedenle yakınmalardaki belirli özellikler çok önemlidir. Yakınmalar tekrarlayıcıdır, nöbetler halinde gelir. Genellikle gece ve/veya sabaha karşı ortaya çıkar. Kendiliğinden veya ilaçlarla kaybolur. Bazı etkenler yakınmanın tekrar ortaya çıkmasına neden olur (alerji, ilaçlar, egzersiz, soğuk hava, tahriş edici kokular, gribal infeksiyonlar) Mevsimsel değişkenlik gösterebilir.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)
Kısmen geri dönüşümlü hava yolu daralması ve hava akımlarında azalma ile seyreden ilerleyici bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada 600 milyon KOAH hastası bulunmakta ve yılda 3 milyon kişi KOAH nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde en sık görülen ,dördüncü ölüm nedeni olan KOAH’ın, 2020 yılında dünya genelinde üçüncü ölüm nedeni olması beklenmektedir.

KOAH ,’’ Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ‘’nın baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Kronik (süregen, müzmin): Uzun  süredir devam eden anlamına gelmektedir. Obstrüktif (tıkayıcı, daraltıcı): Hava yollarındaki daralma nedeniyle havanın giriş çıkışı rahat sağlanamaz. Hava yollarındaki daralma, nefes verirken daha belirgindir ve hava daralmış olan hava yollarından geçerken adeta ıslık sesine benzer bir ses duyulur.

Kronik Bronşit
Birbirini takip eden iki yıl boyunca, yılın en az üç ayı devam eden öksürük ve balgam çıkarma ile kendini gösteren bir hastalıktır.

Amfizem(hava keseciklerinin harabiyeti)
Akciğerde hava keseciklerinin harabiyeti sonucu bu keseciklerdeki anormal ve kalıcı genişlemedir. Hastalığın en önemli nedeni ‘SİGARA KULLANIMI’ dır. Diğer  nedenler; mesleki olarak toz, duman ve gazların solunması, akciğerler için koruyucu bir faktörün (alfa-1 antitripsin) doğuştan eksikliği, hava kirliliği, hava yollarının aşırı duyarlılığı ve sosyal etkenlerdir.

Acaba KOAH’lı mısınız?
1.Sigara içiyor musunuz?
2.Öksürüyor musunuz?
3.Balgam çıkarıyor musunuz?
4.Yaşıtlarınızla aynı hızı tutturmakta zorlanıyor musunuz?
5.Nefesiniz daralıyor mu?

Bu sorulara cevabınız EVET ise KOAH’lı olabilirsiniz.

BRONKOSKOPİ
Akciğerlerin, bronş ağacının görüntülenmesine yönelik işleme BRONKOSKOPİ bunun için kullanılan cihaza da BRONKOSKOP adı verilir. Yani bronkoskopi işlemi havayollarının (bronş ağacının) içerden görüntülenmesidir. Bu işlem sırasında bronş ağacının yapısı incelenir ve başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalığın tanısı konulabilir.

Genel olarak;
• Çeşitli nedenlerle çekilmiş akciğer grafisi ya da bilgisayarlı tomografide akciğer tümörünü düşündürür lezyon varlığında,
• Akciğer grafisinde herhangi bir lezyon saptanıp diğer yöntemlerle tanı konulamamış olgularda,
• İki haftayı aşan ve KBB uzmanı tarafından doğrudan ses tellerinin bir hastalığı saptanamamış ses kısıklığı durumunda,
• Akciğer grafisi, tomografi, alerji testleri, solunum fonksiyon testleri ile incelenmiş ancak bir sonuca ulaşılamamış uzun süredir devam eden kronik öksürük varlığında,
• Öksürükle birlikte kanlı balgam ya da kan tükürme durumunda,
• Nefes darlığı şikayetiyle yapılan başvurularda, incelemelerde nefes darlığını açıklayacak bir tanıya ulaşılamamış olgularda,
• Soluma sırasında özellikle belirli bir akciğer alanında hışıltılı solunum duyulan ve bunu açıklayacak başka bir neden saptanamayan olgularda,
• Nefes borusuna yabancı bir cisim kaçıran hastalarda,
• Göğüs travmaları ve yaralanmalarında,
• Bronşlarda aşırı sekresyon (ifrazat) birikimi varlığında bunları temizlemek amacıyla,
• Solunum hava yollarındaki yabancı cisimleri çıkarmak amacıyla,
Trake ve ana bronşlardan kaynaklanan ve hastada aşırı nefes darlığı ile, boğulma duygusuna yol açan iyi ya da kötü huylu tümörlerin girişimsel bronkoskopi uygulamaları (lazer, argon plazma koter, elektrokoter, cryocoter ile) tümörün çıkarılması amacıyla,
• Yine trake ve ana bronşların çeşitli nedenlerle oluşmuş darlıklarının tedavisi için stent uygulaması amacıyla, bronkoskopi yapılabilir.

Son güncelleme: 29.07.2016