YUKARI

Kardiyoloji

Bölüm Doktorumuz:
Uzm.Dr. NURTAN KARIMLI

     Kardiyoloji klinik ve laboratuvar çalışmalarının yürütüldüğü, tanı ve tedavi yöntemlerinin uyguladığı bir bölümdür. Kardiyoloji bünyesinde; koroner yoğun bakım ünitesi, kardiyoloji polikliniği ile girişimsel olmayan tetkikler (EKG, Efor testi, Ekokardiyografi, Holter, Ambulatuar kan basıncı kontrolü) yapılır .

•             Ekokardiyografi
•             Holter
•             Ambulatuar Kan Basıncı İzlemi
•             Efor Testleri
•             Treadmill -Yürüme Bandı
•             Hipertansiyon
•             Göğüs Ağrısı
•             Nefes Darlığı
•             Bayılma
•             Siyanoz
•             Çabuk Yorulma

Ekokardiyografi
      Kalbin anatomik ve fonksiyonel olarak değerlendirilmesinde girişimsel bir işlem olmaması ve tamamen güvenli, riski olmayan bir tetkiktir. Ekokardiyografi sonrası kalbin pompa fonksiyonunun durumu, kapakların yapısı fonksiyonel durumu, kalbin yapısal anormallikleri hakkında bilgi edinilir. Kalp kapaklarındaki kaçakların ve darlıkların varlığının ve ciddiyetinin tespitinde, konjenital kalp hastalığı ve kalp kası hastalıklarının tanısında önemlidir. Hastanemizde acil durumlarda Kardiyoloji Bölümü haricinde diğer servislerde yatan hastalar içinde söz konusu cihaz ile yatak başında tetkik yapılabilmektedir.

Holter
     
Kalp atışlarının 24-48 saat taşınılan bir aletle kaydedilip daha sonra bir bilgisayar programı ile bilgisayar ortamında EKG trasesi haline dönüştürülmesidir. Böylelikle anormal ritimler ekstra atımların yanı sıra EKG'deki iskemiye işaret edebilecek değişiklikler tespit edilebilir, aynı zamanda tedavinin etkilerini izlemek amaçlı da takılabilir.

Ambulatuar Kan Basıncı İzlemi
     
Her 15 veya 30 dakikada bir tansiyon ölçümü yapıp kaydeden taşınabilir bir tansiyon ölçüm aletinin 24 saat süreyle hastanın üzerinde kalmasını gerektirir. Hipotansif veya hipertansif ataklar tarif eden hastalarda nadir olarak da tedaviye cevabı değerlendirmek için takılır.

Efor Testleri / Treadmill -Yürüme Bandı
     
Medi-Tech Hastanesi kardiyoloji laboratuarında efor testleri olarak treadmill testi uygulanmaktadır. Halk arasında yürüme bandı olarak da bilinen treadmill bir bant üzerinde hasta 12 derivas-yonlu bir EKG aletine bağlı olduğu halde belli protokoller yürümeyle başlayıp düzenli olarak bant hızı artırılarak koşturulması esasına dayanır. Pozitiflik durumunda kardiyak kateterizyon gibi daha ileri bir tetkikle kalp damar hastalığı tanısı kesinleştirilir.

 
Treadmill (Efor Testi) Hakkında Bilmemiz Gerekenler
• Treadmill testi siz yürüme bandında belli hızlarda yürürken, seri olarak EKG'lerinizin çekilmesi, tansiyonunuzun ölçülmesi yöntemi ile yapılan bir tetkiktir. İstirahat anında EKG 'nizde tespit edilemeyen anormal bulguların efor sonrası tespit edilmesini sağlar.

 
Treadmill Testi Randevunuza Gelirken
• Testten 3 saat önce yemek yemeyiniz.
• Daha önceden çekilmiş EKG'nizi yanınızda getiriniz.
• Erkek hastaların göğüs traşı olması gerekmektedir.
• Eğer aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız testten en az 48 saat önceden kesiniz, (dideral, prent, tensinor.visken, lopressör, trasicor, beloc, betadol, nortan, artex, concar, diltizem, dilatrent, carvexal, isoptin, digoksin)
• Yüksek tansiyon sebebi ile kullanmakta olduğunu ilaçları lütfen kesmeyiniz.

 
Hipertansiyon
      Kolunuzdan tansiyon aleti ile ölçülen kan basımcınız 140/90 mmHg ve üzerinde olmasıdır. Kan basıncı, kalbinizin yarattığı enerji sonucu, damarlarınızda bulunan kanın damar duvarında oluşturduğu güçtür. Hipertansiyon denilen durum, en az 2 ayrı günde hekim tarafında ölçülen bu değerin 140/90mmH ve üzerinde olmasıdır. Yaklaşık olarak her 5 erişkinden biri hipertansiftir. Hipertansiyonun sıklığı yaşla birlikte artar, 60 yaşın üzerindekilerin %60'ında,70 yaşın üzerindekilerin ise %66'sında hipertansiyon vardır. Kilosu fazla olanlarda sıklık artar Hipertansiyon temelde kalıtsal bir bozukluktur. Bu nedenle de ailede hipertansiyon bulunanlarda daha sıktır. Başlangıç dönemindeki hipertansiyonlarda hiçbir yakınma yoktur Bu nedenle de hipertansiyon "sessiz katil" olarak adlandırılır. Ancak, kan basıncınız çok fazla yüksekse.baş ağrılarınız, aşırı terlemeniz, yorgunluk, kafa karışıklığı, görme bozukluğu, huzursuzluk gibi yakınmalarınız olur. Hipertansiyon tedavi edilmezse yavaş bir tempoda, beyin, kalp ve böbrek damarlarını harap eder bu organların fonksiyon bozukluğuna neden olur.

Göğüs Ağrısı
      Koroner kalp hastalığına bağlı göğüs ağrısı genellikle eforla, stresle veya yemek sonraları kalbin iş yükünün artmasıyla ortaya çıkan dakikalarca sürebilen dinlenmekle ya da dilaltı uygulanan nitrat denilen dilaltı veya ağız içi spreyleri ilaçlarla azalan ya da geçen göğüsten başlayıp sol kola, çeneye, sırta yayılabilen bir ağrıdır.

Nefes Darlığı
      Genellikle fiziksel aktivite ile başlar ve ilerleyici vasıfta olup, ileriki safhalarda geceleri yastık sayınızı azaltmaya, düz yatamamaya neden olabilir. Ödem: Kalp yetmezliğine bağlı olarak vücutta su ve tuz birikmesidir. Gece İdrara çıkma: Gündüz saatlerinde vücutta biriken fazla su ve tuzun uyku saatlerinde idrarla atılması nedeniyle, idrar miktarında artışla beraber gecede 2 veya daha fazla sayıda tuvalete çıkmadır.

Bayılma
     
Kalp hastalığına bağlı bayılma genellikle kısa süreli (bir kaç dakika) ve ani olup tam bir bilinç kaybı vardır. Sözlü ya da ağrılı uyaranlara cevap alınamaz. Genellikle tekrarlayıcı ve ilerleyici vasıftadır. Çarpıntı: Anormal olarak kalp atışlarının hasta tarafından göğüs bölgesinde ya da bazen karında hissedilmesidir. Özellikle normalde hızlı, düzensiz, terleme veya bayılmanın eşlik ettiği çarpıntılar kalp hastalığına işarettir.

Siyanoz
     
Genellikle el ve ayak parmakları ile dudaklarda dokularda yetersiz oksijen taşınması nedeniyle olan mavimsi renk değişikliğidir. Doğumsal kalp hastalıkları, ağır kalp yetersizlikleri, kapak hastalıkları nedeniyle olabileceği gibi ciddi akciğer hastalıkları da siyanoza yol açabilir.

Çabuk Yorulma
      Birçok nedeni olmasına karşın kalp yetmezliğinin erken bir belirtisi olabilir ve özellikle yaşlılarda ve önceden bilinen koroner kalp hastalığa veya kalp kapak hastaları olanlarda önemlidir.
 
Son güncelleme: 28.07.2016