YUKARI

Ortopedi ve Travmatoloji

Bölüm Doktorumuz:
Op.Dr. Barış Özgürol

     Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, kas-iskelet sistemindeki doğumsal ve edinsel hastalıkları hastanemizde yer alan tüm bölümlerle dayanışma ve işbirliği içinde inceleyen, teknolojinin geniş olanaklarından yararlanarak teşhis eden, hastalara en uygun medikal ve cerrahi tedaviyi bilimsel düzeyde planlayarak uygulamaktadır. Hastalar, tedavi planları ile ilgili olarak uzman doktorlarımız tarafından tüm ayrıntılarıyla bilgilendirilmektedir. 
        Bölümde sıklıkla karşılaşılan ortopedik hastalıkların yanı sıra özellikle ülkemizde kırık ve çıkıklara ve onların geç sonuçlarına bağlı ortaya çıkan yapısal bozukluklara tedavi hizmetleri verilmektedir.

* Kırık-Çıkıklar
* Artroskopik Cerrahi
* Diz Eklemi Kireçlenmesi (gonartroz)
* Kalça Hastalıkları
* El-Bilek Kanalı Hastalığı

Kırık-Çıkıklar
     İnsan vücudunun maruz kaldığı travmanın yol açtığı en basit bir burkulma, ezilme, incinme bile bir Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Gelişmiş ülkelerde hekime başvurma oranını çok yüksek olması nedeniyle bu tür yaralanmalardan sonra sakat kalma oranı çok düşükken, maalesef ülkemizde yaygın olarak mevcut "Kırıkçı-Çıkıkçı" veya "Sanıkçı"ya gitme eğiliminden dolayı yanlış tedavi edilme sonrasında sakat kalma oranı çok yüksektir. Bu tür ihmaller ödün vermeden gelişmiş ortopedik tedavi yöntemleriyle vücuttaki tüm kırıklar başarıyla tedavi edilebilmekte; hastalar süratle işlerine geri dönebilmektedir.
 
Diz Eklemi
      Diz, vücutta en çok yaralanan eklemlerin başında gelir. Dizler sadece sporcularda değil ev işlerine meraklı, sık temizlik yapan ev hanımlarında ve 60 yaşından sonrada bayanlarda da sorun olmaktadır. Kireçlenmeler ve bunlara bağlı hareket kısıtlılıkları günlük hayatı çok etkiler. Dizin içinde en çok Menüsküs dediğimiz kıkırdaklar ve ön çapraz bağlar yaralanır. Günümüzde Menüsküsler ve ön çapraz bağlar Artroskopik (kapalı) olarak tedavi edilebilinmektedir.

Artroskopik Cerrahi Nedir?
      Artroskopik cerrahi de eklem içine küçük bir delikten bir kamera ile girilerek eklem içindeki hastalıkların tedavi edildiği yöntemdir. Artroskopik cerrahide kullanılan aletler kalem ucu büyüklüğündedir.

Avantajları: Artroskopik cerrahi çevre dokulara zarar vermeden ve yaralamadan direkt eklem içine girilmesine ve sadece hasta olan dokulara müdahale edilmesine olanak sağlar. Böylece operasyon sonrası son derece rahattır. Enfeksiyon riski de açık cerrahiler göre çok düşüktür.

Dizde Artroskopi'nin Kullanım Alanları : Artroskopik cerrahi ile eklem içindeki, bütün hastalıklar tedavi edilebilmektedir.

En Sık Kullanıldığı Yerler
*  Menisküs cerrahisi
* Ön ve arka çapraz bağ operasyonları
* Eklem kıkırdak hastalıklarının bir kısmı
* Fazla ilerlememiş diz kireçlenmeleri
* Diz kapağının dışa dönüklülüğü ve çıkıklığı
* Diz içi enfeksiyonlar

 
Artroskopik Menisküs Cerrahisi
     Dizde rastlanan şikâyetlerin başlıcası menisküs ile ilgili problemlerdir. Dizdeki ani burkulmalar, dönmeler esnasında dizdeki menisküslerde yırtılma oluşabilir. Menisküs yırtığı hastada; dizde ağrı, takılma, merdiven inerken ağrı, çömelip kalkmada ağrı, bazen eklemde kilitlenme gibi şikâyetler yapar. Menisküs yırtığının tanısı ortopedist hekimin muayenesi ve sonrasında çekilen MR filmi ile konulur. Menisküs yırtıkları artroskopik yöntemle başarıyla tedavi edilmektedir. Menisküs ameliyatları sonrası hastalar 12 saat hastanede tutulmakta ve sonrasında evlerine yollanmaktadır. Ameliyat sonrası ağrı olmamaktadır. Menisküs yırtığının alındığı vakalarda ameliyattan hemen sonra hasta koltuk değneği kullanmadan direkt bacağına yük vererek yürüyebilmekte, merdiven inip çıkabilmektedir.3 gün buz uygulaması ve ev istirahatı sonrası hastalar ofis çalışmasına geri dönebilmektedir

Atroskopik Ön Çapraz Bağ Operasyonları
      Eğer diziniz dönerek düştü iseniz ön çapraz bağınızı yırtmış olabilirsiniz. Ön çapraz bağ diz fonksiyonlarında çok önemli bir yeri vardır. İyi bir cerrahi ve fizyoterapi dönemi sonrası dizin fonksiyonları tam olarak geri kazanılabilmektedir.

Diz Eklemi Kireçlenmesi (Gonartroz)
      Diz eklemini oluşturan kıkırdakların bozulması ve eklemin deforme olmasıyla ortaya çıkar. Diz eklemi şiş, ağrılı ve şekli bozulmuştur. Hastanın yürümesi merdiven inip çıkması ağrılıdır. İleri derecedeki diz kireçlenmelerinde total diz protezi uygulanmaktadır. Bu ameliyattan sonra eklem fonksiyonları tamamen düzelmektedir.

Kalça Hastalıkları
Doğuştan Kalça Çıkığı (DKÇ)
      En çok akraba evlilikleri ile veya kalıtsal olarak karşımıza çıkan hastalıktır. Yürüme çağından önce yapılan bazı ameliyatlar hastalığı tamamen ortadan kaldırabilir. Bebek kundaklama kalça çıkığına yol açan en büyük etkenlerden biridir. Tedavisinde hastanın yaşına göre bandaj, özel alçı ve değişik ameliyat teknikleri ile başarılı sonuçlar elde edilmektedir.
Kalça Kireçlenmesi (Koksartroz)
      Kalçayı oluşturan kıkırdak yüzeylerin aşınıp, eklem yüzeylerinin harabiyeti sonrası gözlenen aşırı ağrılı hastalıktır. Tedavisinde şekli bozulmuş ve ağrılı kalça ekleminin ameliyatla çıkarılıp yerine kalça protezinin konmasıyla tedavi edilir.
Omuz Patolojileri
      Omuz eklemi dizden sonra en sık yaralanan eklemdir. Sporcularda yer etmiş çıkık ve yarı çıkıklar, lif yırtıkları aktivitelerini engeller. Bunlar MR çekilerek rahatça teşhis edilebilmektedir.

Kemik Uzatma(Boy Uzatma)
      Kemik uzatma ameliyatları günümüzde felç, kırık, iltihap, bazı kemik hastalıklarında oluşan bacak ve kol kısalıklarında kullanılmaktadır. Ana prensip uzatılacak kemiğin kesilmesi (yani düzgün bir kırık oluşturulması), sonrasında kesik kemiğin üst ve alt parçalarına vida veya tellerle tutturulmuş, cilt dışına yerleştirilmiş eksternal fiksatör denilen bir cihaz yardımıyla her gün belirli miktarda (ortalama günde 1 mm)aralığı açma esasına dayanır.

Kemik Uzatma Operasyonları Kimlere Yapılabilir?
      Kemik uzatmaları 2cm in üzerindeki bacak kısalıklarında, ciddi kozmetik veya fonksiyon kaybına neden olan kol kısalıklarında yapılabilir. 2 cm üzeri bacak kısalığı topallamaya neden olur. Daha ileri kısalıklarda; sürekli parmak ucuna basma sonucu topuğa basarnama, çabuk yorulma gibi bulgular topallamaya eşlik eder. Yukarıdaki bulguları olan kişilerde bacak uzatma operasyonları yapılabilir. Kol uzatma ameliyatları daha nadir olarak yapılmaktadır.

El-Bilek Kanalı Hastalığı
(KARPAL TÜNEL SENDROMU) ;Karpal tünel sendromu, el bileğinin bir hastalığadır. Bilekteki karpal tünelden geçen median sinirin sıkışması sonucu ortaya çıkar.

Belirtileri:
• Geceleri ellerde ortaya çıkan ve zaman içinde giderek şiddetlenen uyuşmalar ve ağrılar uykudan uyandıracak kadar kötü olabilir ve kol mile omuza yayılabilir.
• Avuç içinde ve parmaklarda his kaybı veya elektirik çarpması hissi özellikle baş, işaret ve orta parmaklarda görülür.
• Eli sallamakla bu ağrıların hafiflemesi.
El Bilek Kanalı Hastalığının Tedavisi Başlangıçta;
• Aşırı kullanmayı engellemek, el bileğine aşırı yük binmesine neden olacak işlerden kaçınmak,
• Ağrı kesiciler ve antienflamatuvar ilaçlar,
• Bilek egzersizleri
• El bileği otelleri, gece otelleri
• Lokal ya da sistemik kortizon çoğu kimse için yeterli olmaktadır.
• Ancak zaman içinde şikâyetler tekrar başlar ve kalıcı çözüm basit bir cerrahi girişimle sinirin sertleştirilmesidir. Lokal veya genel anestezi altında, mikroskop kullanılarak el bileğinden avuç içine doğru yapılan 1 -2 cm bir kesiyle, sinirin üstündeki bant kesilerek, sinirin sıkışması ortadan kaldırılır. Bu yöntem kalıcı bir rahatlamaya neden olur. Ameliyat sonrası 3-5 gün el bileği istirahat' ini takiben, hasta normal yaşantısına döner.
 
Son güncelleme: 29.07.2016