YUKARI

Radyoloji Ünitesi

Bölüm Doktorumuz:
Uzm.Dr. Onur YILDIRIM

     Radyoloji ileri teknoloji kullanılan bir bölümdür. Özel Medi-Tech Hastanesi Radyoloji Bölümü teknolojik gelişimlerin sunduğu olanakları kullanarak en doğru tanıyı koymak için hizmet vermektedir. Ayrıca Non-vasküler Girişimsel Radyoloji hizmetide sunulmaktadır.
     Bölümümüze bulunan PACS (Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemleri) ile tüm radyografik incelemeler dijital olarak saklanabilmekte ve filme basılmaksızın monitörlerden değerlendirilebilmektedir.

Radyoloji bölümümüzde kullanılan cihazlar;

* Manyetik Rezonans Görüntüleme ( MRG )
* Bilgisayarlı Tomografi (BT) 
* Ultrasonografi
* Renkli Doppler Ultrasonografi
* Mamografi
* Floroskopi
* Röntgen (X- Ray)
* Kemik Dansitometri