YUKARI

Üroloji


Üroloji Servisi'nde kadın, erkek ve çocuk hastalarının böbrek, mesane ve idrar yollarının ameliyatları ile tıbbi tedavileri yapılmaktadır. Bu sistemlerin taş, iltihap, travma ve tümörleri gibi rahatsızlıklarının tedavisiyle birlikte sonda ve kateter uygulamaları da başarı ile gerçekleştirilmektedir.

* Taş Kırma
* ESWL
* Prostat Hastalıkları
* Mesane Hastalıkları
* Böbrek Hastalıkları
* Cinsel Hastalıklar
* Erkek Kısırlığı
* Testis Hastalıkları
* Penis Hastalıkları 
* Pediatrik Üroloji
* Enürezis Nokturna (EN)
* Kadın Ürolojisi
* Tümörler
 
     Üroloji Servisi'inde kadın, erkek ve çocuk hastalarının böbrek, mesane ve idrar yollarının ameliyatları ile tıbbi tedavileri yapılmaktadır. Bu sistemlerin taş, iltihap, travma ve tümörleri gibi rahatsızlıklarının tedavisiyle birlikte sonda ve kateter uygulamaları da başarı ile gerçekleştirilmektedir.

ESWL (EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY / VÜCUT DIŞINDAN ŞOK DALGALARI İLE TAŞ KIRMA )
ESWL vücut dışından gönderilen şok dalgalarının idrar yolundaki ve böbreklerdeki taşlar üzerine hedeflenmesi ile bu taşların kırılmasını sağlayan bir yöntemdir.Amaç taşları ufak parçalara ayırarak idrar yollarından kendiliğinden düşmesini sağlamaktır.İlk olarak 1980'li yıllarda uygulanmaya başlamıştır.
Bu yöntemle taşların %90'ından fazlası tedavi edilebilmektedir. Böbrekte 2 cm'yi geçmeyen tek taşlar bu yöntem için ideal sayılabilir.Daha büyük boyuttaki ve sayıdaki taşlar da istenmeyen yan etki oranı artmaktadır.Kalsiyum oksalat taşlarının monohidrat tipi ve sistin taşlarını kırmak zordur.Taşlar kırılma kolaylıklarına göre struvite, kalsiyum apatit,ürik asit,kalsiyum oksalat dihidrat,kalsiyum oksalat monohidrat ve sistin taşları olarak sıralanabilir
 
ESWL'YE UYGUN OLMAYAN HASTALAR
Hamilelerde,kanama-pıhtılaşma bozukluğu olanlarda ve kırılan taşın dökülmesine engel olacak yapısal bozukluğu olanlarda taş kırma işlemi yapılmaz. Böbrek yetmezliği,kalp pili, renal arter kalsifikasyonu , abdominal aort anevrizması olanlarda dikkatli olmalıdır.Aşırı şişman ve aşırı vücut şekil bozukluğu olanlarda uygulanması zordur

ESWL tedavisi neden bu kadar önemli ve sık uygulanıyor?
ESWL tedavisinin böbreklere kanıtlanmış kalıcı bir zararı yoktur.Taşın yerine göre başarı oranı değişmekle birlikte %90'lara kadar çıkan başarı yüzdesi vardır.Özellikle çocuklarda olduğu gibi tekrarlayan taş hastalığı olan kişilerde ameliyat olmadan taş tedavisi yapıldığı için bu yöntem çok önemlidir.Aksi halde her seferinde taş için ameliyat olunursa böbrekte fonksiyon kaybı olacaktır.Oysa ESWL bir yıl içinde dahi defalarca uygulanabilir.

İdrar yollarındaki her taşa ESWL yapılabilir mi?
Teknik olarak yapılabilir.Günümüzde idrar yolları içinde 2.5 cm den küçük ve idrar yollarında aşırı genişleme yapmamış taşlarda ilk seçenek tedavi ESWL'dir.2.5 cm üzerindeki taşlarda diğer tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekir.

ESWL tedavisine hazırlık nasıl yapılır?
Özel bir hazırlığı yoktur.İdrar yolu enfeksiyonu olan hastalar antibiyotik kullanmalıdır.Kan sulandırıcı ilaç kullananlar 3-5 gün önce kesilmelidir.Hastanın verilen randevu saatinden 15 dakika önce gelmesi yeterlidir.

İşlem sırasında taşın odaklaması nasıl yapılır?
Taşın odaklanması için röntgen cihazı kullanılmaktadır.

ESWL bir ameliyat mıdır?
Hayır. ESWL günübirlik uygulanan bir tedavi yöntemidir.Hastalar randevu saatinde gelir işlem uygulandıktan sonra hastanede yatması gerekmez.İşlem seanslar şeklinde uygulanır.Bir hastaya ortalama 1-3 seans yapılır.Seanslar arası genellikle 1 haftadır.Gerekli durumlarda doktor tarafından seanslar daha erken yada daha geç yapılabilir.

ESWL işlemi sırasında anestezi gerekir mi?
İşlem sırasında çocuk hastalar haricinde anestezi standart olarak uygulanmamaktadır. İşlem öncesi hastalara ağrı kesici yapılması yeterli olmaktadır.

ESWL çocuk hastalara uygulanabilir mi?
ESWL her yaştan gruba uygulanabilir.Erişkinlerde çok sık uygulanan bu yöntem çocuk hastalarda da rahatlıkla uygulanabilir.Bugün için idrar yollarında taşı olan çocuk hastaların yaklaşık %80'i ESWL yöntemi ile ameliyata gerek duyulmadan tedavi edilebilmektedir.Seanslar halinde uygulanan bu işlem , özel durumlar dışında haftada bir uygulanmaktadır.Taşın verdiği cevaba göre 1-5 seans uygulanır. Bir seans çocuk hastalar için ortalama 20-30 dakika sürmektedir.Erişkinlerden en önemli farkı çocuk hastalara anestezi uygulanmasıdır. Odaklama sırasında ve tüm işlem boyunca hareketsiz kalınması gerekir buda çocuk hastalarda zor hatta imkansız olduğu için anestezi gereklidir. İşlem sonrası 1-2 saat hastanede yatıştan sonra çocuklar evlerine gönderilir.Başarı oranı taşın yerine ,tipine ,büyüklüğüne göre değişmekle birlikte %70-90 arasında değişmektedir.Örneğin 2 cm den büyük taşlarda başarı oranı düşmektedir. 1980'li yıllardan günümüze kadar güvenli bir şekilde uygulanan ESWL çocuk hastaları taş ameliyatlarından kurtaran bir yöntemdir. Çocuk hastalarda idrar yolu taş hastalığının sık tekrar ettiğini düşünürsek ,ne kadar önemli bir tedavi yöntemi olduğu daha çok anlaşılır.

Bir ESWL seansı ne kadar sürer?
Süre taşın yerine ve büyüklüğüne göre değişir. Örneğin idrar yolunda (kanalda) 1 cm taşı olan hastanın bir seansı 30 dakika sürmekte iken böbrek içinde 2 cm taşı olan hastanın bir seansı 45 dakika sürmektedir.

Seans aralıkları ne kadardır?
Bunun kesin süresi olammakla birlikte genellikle 1 haftadır.Ortalama 5 ile 15 gün arasında taş kırma yapılması önerilmektedir.

ESWL'de başarı oranı nedir?
Başarı oranı %100 değildir.Taşın yerine ve büyüklüğüne göre değişmekle birlikte ,1 cm den küçük taşlarda yaklaşık %60-90 başarı vardır.


Prostat Hastalıkları
Sık idrara çıkma, gece kalkma, devamlı idrar varmış gibi hissetmek ve idrar yaptıktan sonra tam olarak rahatlamama gibi şikâyetler prostat hastalıklarının belirtileridir. Bu tür şikâyetleri olan 45 yaş üstü erkekler mutlaka bir üroloji uzmanına muayene olmalıdır. Prostat değerlendirmesinde yapılan üroflowmetri (idrar olum hızlarını ölçme) cihazı ile tedavi şeklinin belirlenmesine, izlenmesinde büyük katkı sağlanır.

Mesane Hastalıkları
Mesanenin tümoral lezyonları, taşları, idrar yolu enfeksiyonları sistit), kistik oluşumları ve darlıkları sistosko-pi (ameliyatsız idrar torbasının incelemesi) ile tanınabilir. Mesane tümörleri TUR (kapalı yöntem) tekniği ile tedavi edilmektedir. Taşlar kapalı yöntemle (ameliyatsız) kırılmakta ve dışarı alınmaktadır. Ülserli veya tümör şüphesi olan yerlerden aynı anda biyopsi alınmakta ve bu bölgeler tedavi edilmektedir.

Böbrek Hastalıkları
Böbrek bölgesinde veya kasığınızda uzun süredir olan aralıklı ağrılar ve ailenizde taş hastalığı hikayesi varsa idrar yolları ultrasonografisi veya spiral tomografi çektirmeniz olası taş rahatsızlığı açısından erken tanıda faydalı olacaktır.

Taşı oluşturan sebepler nelerdir?
• Yetersiz sıvı alımı
• İdrar yolu enfeksiyonu
• Böbrekteki yapısal bozukluklar
• Genetik faktörler gibi
• Sıcak iklim kuşağında yaşamak
• Beslenme alışkanlıkları

Taşların oluşumunu engellemek mümkün olabilir mi?
Tekrarlayıcı böbrek taşı olanlarda yeniden oluşumu engellenebilir ya da yeniden oluşması geciktirilebilir. Bu nedenle 24 saatlik idrar ve kan analizini içeren bir değerlendirme yapılır. Ayrıca daha önceki taşların kimyasal yapısı araştırılır ve metabolik değerlendirme yapılarak idrarda taş oluşumuna yol açabilecek maddelerin düzeyleri ölçülüp sonuca göre diyet ya da ilaç tedavisi verilebilir. Ayrıca günde 3 litre sıvı alımı mutlaka sağlanmalıdır.

Böbrek taşlarında tedavi nelerdir?
• Kendiliğinden ya da ilaç yardımıyla taşın düşürülmesi
• ESWL (Şok dalgası ile taşları kırmak)
• Minimal invaziv girişimler
(Perkütan Nefrolitotomi ve Üreterolitoripsi)
• Klasik açık ameliyat yöntemi
Bu yaklaşımlardan hangisinin uygulanacağı taşın yerine, büyüklüğüne, idrar yollarına verdiği veya verebileceği zarara ve taşın cinsine bağlıdır. Günümüzde minimal invaziv tekniklerin gelişmesi sonucu klasik açık cerrahi en az tercih edilen metod olarak kalmıştır Genel kural olarak 1 cm'den büyük üretler taşlarında ve 2 cm'den büyük böbrek taşlarında endoskopik girişimle r(Üreterorenoskopi ve Perkütan Nefrolitotomi)daha başarılı olmaktadır.

Cinsel Hastalıklar
İdrar yolundan kendiliğinden bir akıntı, yanma kaşıntı oluyorsa ve cinsel temas sonrasında (3 gün -1 ay) bu olay ortaya çıktı ise gonore (bel soğukluğu), üretrit gibi cinsel yolla geçen akıntılı hastalıklardan birine yakalanmış olunabilir.mutlaka bir üroloji hekimine başvurulmalıdır.

Erkek Kısırlığı
En az bir yıl korunmasız cinsel ilişkiye rağmen çocuğu olmayan çiftler kısırlık (infertilite)araştırması için üroloji ve jinekoloji kliniğine başvurulmalıdır. Sperm incelemesi sonucu, sperm yetersizliği ya da yokluğu bulunan hastaların tedavileri kliniğimiz tarafından başarı ile yapılmaktadır.

Testis Hastalıkları
Varikosel; erkeklerin yaklaşık %15'inde testis ve kasıklarda toplardamarların anormal genişlemesi olup aralıklı veya devamlı ağrı oluşturabilir. Çocuğu olmayan erkeklerin %30-40'ında sperm kalitesinde, hareketinde ve sayısında bozulmaya yol açan varikosel tanısı konulmuş hataların mikrocerrahi yöntemiyle yapılan ameliyatları sonrasında %40'çocuk sahibi olabilmektedir.

Penis Hastalıkları
Doğuştan veya sonradan genellikle travmatik olan penis eğriliklerin cerrahi tedavisi kısa süreli bir operasyonla düzeltilmektedir. Penisin sertleşmesinde (ereksiyon) sorunu olan hastalara ereksiyon kalitesini artırmak veya ereksiyonu normal hale getirmek için ilaç ve enjeksiyon tedavileri yapılmaktadır. Yanıt vermeyen hastalara ise operasyonla mutluluk çubuğu (penis protez) takılarak ilişki kurmaları sağlanmaktadır. Empotans (ereksiyon ve ejekülasyon) bozukluğu Sertleşme sorunu çekiyorsanız,sabah sertliği olmuyorsa, cinsel istek azaldıysa, cinsel birleşmeyi başlatamıyor yada devam ettiremiyorsanız bir ürologa görünmelisiniz.

Pediatrik Üroloji
En erken sünnet zamanı doğumdan sonraki 10.gün ve sonrasıdır. Sünnet olmadan önce idrar yollarının normal olup olmadığı saptamak amacıyla üroloji uzmanı görmelidir. Doğuştan idrar deliği aşağı (hypospadias) veya yukarıda (epispadias) doğan çocukların (peygamber sünneti) cerrahi onarımı üroloji bölümünün özel ilgi alanlarından biridir. İnmemiş testis, vezikoüreteral reflü üreteropelvik bileşke darlığı gibi doğuştan hastalıkların tanı ve tedavisi için düzeltme ameliyatları kliniğimizde başarı ile yapılmaktadır.

Enürezis Nokturna (EN)
Enürezis Nokturna (gece idrar kaçırma) 5 yaşından büyük çocuklarda geceleri tıbbi bir neden olmaksızın tekrarlayan idrar kaçırmalardır.
Beş yaşındaki çocukların yaklaşık %15'inde EN görülmektedir. EN kendi kendine düzelen bir durum olmakla birlikte, idrar kaçırmanın çocuğa ve aileye sıkıtı vermesi, çocuğun kendine güveninin azalabilmesi, birlikte başka davranış ve duygulanım sorunlarının olabilmesi nedeniyle tedavi önerilmektedir.

Kadın Ürolojisi
Belli yaşlardan sonra çeşitli nedenlerden dolayı idrar kaçırma (inkontinans)olabilir ve bunların ve bunların tiplerine göre medikal veya cerrahi tedavisi yapılabilir. Ameliyat ile mesane boynu süspansiyonu, geliştirilmiş teknikler ve hazırlanmış olan özel bantlarla yapılan müdahaleler ile operasyon çok kısa sürmektedir. Sonrasında hastanın sondasız doğal bir şekilde idrar yapma kontrolü yapılarak ertesi gün taburcu edilmektedir. Böylece minimal bir müdahale ile maksimum sonuçlar alınmaktadır ve hastaların tamamen iyileşmesi sağlanmaktadır.

Tümörler
Üroloji Bölümü'nde ürolojik kanser hastalıklarının tedavisi tüm çağdaş cerrahi ve tıbbi yöntemler kullanılmaktadır. Bölümde prostat ve mesane kanseri ameliyatları sıklıkla uygulanmaktadır. Ayrıca anesteziyoloji ve yoğun bakım hizmetinin de desteği ile böbrek ve testis kanseri gibi diğer ürolojik onkoloji ameliyatları bu konuda deneyimli üroloji cerrahi ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.
 
Son güncelleme: 29.07.2016