YUKARI

Laboratuvarlar

Bölüm Doktorlarımız:
Uzm.Dr. ALİ ÇAĞLAR
Uz. Dr. Selçuk ÖZCAN

      Klinik biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji, hormon ve eliza gurubuna dahil testleri hızlı ve güvenilir sonuçlar elde ederek hekimlere klinik tanı ve tedavi aşamalarında yol gösterici ve yardımcı olmaktadır.Klinik biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji, hormon kardiak markarları, hepatit markarları ve alerji testleri hastanemizde günlük çalışılan testler olup, sonuçları 10 ile 90 dakika arasında hastalarımıza vermekteyiz. Genetik testleri, moleküler biyoloji (doğrulama) testleri, patolojik parça testleri ve nadir istenen özellikli testler Ankara’da anlaşma yaptığımız laboratuarlarda çalıştırılmakta ve 24-48 saat içinde sonuçlar internet üzerinden alınmaktadır.

      Klinik mikrobiyoloji laboratuarlarımızla her türlü spesitik ve nonspesifik kültür testleri ve antibiotik duyarlılık testleri yapılmaktadır. Ayrıca gönderilen test materyallerinde tanı amaçlı boyalı ve boyasız mikroskobik testlerde yapılmaktadır. Bundan başka tüm serolojik testlerde en hızlı ve yeni metotlarla çalışılmaktadır. Tüm testleri çalışırken kalite kontrol kriterlerine özellikle önem verilmekte.

Merkez laboratuarında bulunan tıbbi test cihazları:

Biyokimya Laboratuarı
1) Kuru Sistem Tam Otomatik Biyokimya Oto Analizör Cihazı
2) Hormon Oto Analizörü
3) Hepatit Oto Analizörü
4) 28 parametreli Tam otomatik kan sayım cihazı
5) Otomatik Sedimantasyon Cihazı
6) Nefelometre Cihazı
7) Koagülasyon Cihazı
8) Kardiyak Markırları Cihazı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Kültür ve besi yerleri Antibiyogram çalışmaları yapılmaktadır.

Pnömatik Transfer Sistemi
Pnömatik Transfer sistemi sayesinde hastane içinde alınan tahlil numuneleri, ilaç ve tetkik sonuçlarının ilgili birimlere hızlı iletilmesini sağlamaktadır.
 
Test Sonuçlarının Verilme Süreleri
Laboratuvarlarımızda çalışılan testlerin sonuç verme süreleri için ilgili bağlantıya tıklayınız.
 
 
Son güncelleme: 29.07.2016