YUKARI

ESWL Ünitesi


ESWL (EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY):
(VÜCUT DIŞINDAN ŞOK DALGALARI İLE TAŞ KIRMA)
ESWL vücut dışından gönderilen şok dalgalarının idrar yolundaki ve böbreklerdeki taşlar üzerine hedeflenmesi ile bu taşların kırılmasını sağlayan bir yöntemdir.Amaç taşları ufak parçalara ayırarak idrar yollarından kendiliğinden düşmesini sağlamaktır.İlk olarak 1980'li yıllarda uygulanmaya başlamıştır.
Bu yöntemle taşların %90'ından fazlası tedavi edilebilmektedir.
Böbrekte 2 cm'yi geçmeyen tek taşlar bu yöntem için ideal sayılabilir.Daha büyük boyuttaki ve sayıdaki taşlar da istenmeyen yan etki oranı artmaktadır.Kalsiyum oksalat taşlarının monohidrat tipi ve sistin taşlarını kırmak zordur.Taşlar kırılma kolaylıklarına göre struvite, kalsiyum apatit,ürik asit,kalsiyum oksalat dihidrat,kalsiyum oksalat monohidrat ve sistin taşları olarak sıralanabilir

 

ESWL'YE UYGUN OLMAYAN HASTALAR:
Hamilelerde,kanama-pıhtılaşma bozukluğu olanlarda ve kırılan taşın dökülmesine engel olacak yapısal bozukluğu olanlarda taş kırma işlemi yapılmaz. Böbrek yetmezliği,kalp pili, renal arter kalsifikasyonu , abdominal aort anevrizması olanlarda dikkatli olmalıdır.Aşırı şişman ve aşırı vücut şekil bozukluğu olanlarda uygulanması zordur


ESWL tedavisi neden bu kadar önemli ve sık uygulanıyor?
ESWL tedavisinin böbreklere kanıtlanmış kalıcı bir zararı yoktur.Taşın yerine göre başarı oranı değişmekle birlikte %90'lara kadar çıkan başarı yüzdesi vardır.Özellikle çocuklarda olduğu gibi tekrarlayan taş hastalığı olan kişilerde ameliyat olmadan taş tedavisi yapıldığı için bu yöntem çok önemlidir.Aksi halde her seferinde taş için ameliyat olunursa böbrekte fonksiyon kaybı olacaktır.Oysa ESWL bir yıl içinde dahi defalarca uygulanabilir.

İdrar yollarındaki her taşa ESWL yapılabilir mi?
Teknik olarak yapılabilir.Günümüzde idrar yolları içinde 2.5 cm den küçük ve idrar yollarında aşırı genişleme yapmamış taşlarda ilk seçenek tedavi ESWL'dir.2.5 cm üzerindeki taşlarda diğer tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekir.

ESWL tedavisine hazırlık nasıl yapılır?
Özel bir hazırlığı yoktur.İdrar yolu enfeksiyonu olan hastalar antibiyotik kullanmalıdır.Kan sulandırıcı ilaç kullananlar 3-5 gün önce kesilmelidir.Hastanın verilen randevu saatinden 15 dakika önce gelmesi yeterlidir.

İşlem sırasında taşın odaklaması nasıl yapılır?
Taşın odaklanması için röntgen cihazı kullanılmaktadır.

ESWL bir ameliyat mıdır?
Hayır. ESWL günübirlik uygulanan bir tedavi yöntemidir.Hastalar randevu saatinde gelir işlem uygulandıktan sonra hastanede yatması gerekmez.İşlem seanslar şeklinde uygulanır.Bir hastaya ortalama 1-3 seans yapılır.Seanslar arası genellikle 1 haftadır.Gerekli durumlarda doktor tarafından seanslar daha erken yada daha geç yapılabilir.

ESWL işlemi sırasında anestezi gerekir mi?
İşlem sırasında çocuk hastalar haricinde anestezi standart olarak uygulanmamaktadır. İşlem öncesi hastalara ağrı kesici yapılması yeterli olmaktadır.

ESWL çocuk hastalara uygulanabilir mi?
ESWL her yaştan gruba uygulanabilir.Erişkinlerde çok sık uygulanan bu yöntem çocuk hastalarda da rahatlıkla uygulanabilir.Bugün için idrar yollarında taşı olan çocuk hastaların yaklaşık %80'i ESWL yöntemi ile ameliyata gerek duyulmadan tedavi edilebilmektedir.Seanslar halinde uygulanan bu işlem , özel durumlar dışında haftada bir uygulanmaktadır.Taşın verdiği cevaba göre 1-5 seans uygulanır. Bir seans çocuk hastalar için ortalama 20-30 dakika sürmektedir.Erişkinlerden en önemli farkı çocuk hastalara anestezi uygulanmasıdır. Odaklama sırasında ve tüm işlem boyunca hareketsiz kalınması gerekir buda çocuk hastalarda zor hatta imkansız olduğu için anestezi gereklidir.
İşlem sonrası 1-2 saat hastanede yatıştan sonra çocuklar evlerine gönderilir.Başarı oranı taşın yerine ,tipine ,büyüklüğüne göre değişmekle birlikte %70-90 arasında değişmektedir.Örneğin 2 cm den büyük taşlarda başarı oranı düşmektedir. 1980'li yıllardan günümüze kadar güvenli bir şekilde uygulanan ESWL çocuk hastaları taş ameliyatlarından kurtaran bir yöntemdir. Çocuk hastalarda idrar yolu taş hastalığının sık tekrar ettiğini düşünürsek ,ne kadar önemli bir tedavi yöntemi olduğu daha çok anlaşılır.

Bir ESWL seansı ne kadar sürer?
Süre taşın yerine ve büyüklüğüne göre değişir.
Örneğin idrar yolunda (kanalda) 1 cm taşı olan hastanın bir seansı 30 dakika sürmekte iken böbrek içinde 2 cm taşı olan hastanın bir seansı 45 dakika sürmektedir.

Seans aralıkları ne kadardır?
Bunun kesin süresi olammakla birlikte genellikle 1 haftadır.Ortalama 5 ile 15 gün arasında taş kırma yapılması önerilmektedir.

ESWL'de başarı oranı nedir?
Başarı oranı %100 değildir.Taşın yerine ve büyüklüğüne göre değişmekle birlikte ,1 cm den küçük taşlarda yaklaşık %60-90 başarı vardır.

 

Son güncelleme: 15.10.2012