YUKARI

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Bölüm Doktorumuz:
Uzm.Dr. Özge Yiğit

     Enfeksiyonlar vücudumuzun her bölgesinde meydana gelebilen, bakteriler, virüsler veya parazitler tarafından oluşturulan ve bir kısmı bulaşıcı olabilen hastalıklardır. Tanı yöntemlerindeki ilerlemeler ve yeni antimikrobiyal ilaçların kullanımı sonucunda birçok enfeksiyon hastalığı teşhis ve tedavi edilebilmektedir. Mikrobiyoloji laboratuarları enfeksiyon hastalıklarının tanısında ve takibinde belirleyici rol alır. Bu hastalıklara  olan mikroorganizmalar kültür yöntemleri ile, serolojik testlerle veya direk incelemelerle gösterilebilir.
     Hizmete giren enfeksiyon hastalıkları polikliniğimize başvuran hastalarımıza enfeksiyon hastalıkları ile ilgili tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir. Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde, bakteri, virus, mantar ve parazitler gibi mikrorganizmaların vücutta meydana getirdiği hastalıkların tanı, tetkik ve tedavileri doktorumuz  ve diğer yardımcı sağlık personelimizce gerçekleştirilir.Tüm enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavi izlemini yapan bölüm ,hastanenin antibiyotik kullanım kontrolü ve enfeksiyon kontrol aktivitesini de yürütüyor. Mikrobiyoloji Laboratuvarı her türlü kültür ve antibiyogram testleri, bakteri tanımlamaları, serolojik testler, hepatit testleri, parazit tetkikleri, boyalı boyasız direk incelemelerle enfeksiyon hastalıkları ve diğer birimlerin tanı ve tedavilerini desteklemektedir.

Hangi Hastalıklara Bakar;
 • Üst solunum yolu enfeksiyonları
 • Influenza enfeksiyonu ( Grip ve benzeri  enfeksiyonlar)
 • Alt solunum yolu enfeksiyonları (Bronşit ve zatürre)
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Selülit ve diğer cilt enfeksiyonları
 • Osteomyelit ve spondilodiskitler (Kemik ve eklem enfeksiyonları)
 • Bruselloz (Peynir hastalığı)
 • Hepatitler (Hepatit A , B , C , vb)
 • Paraziter hastalıklar (Tenya , kıl kurdu vb)
 • İshaller
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi ve kuşkulu ilişki sonrası tarama
 • Seyahat danışmanlığı
 • Ekstrapulmoner tüberküloz (Deri,kemik ve böbrek veremi)
 • Erişkin aşılama
 • Diğer bölümlerden refere hastalar
 • Nedeni bilinmeyen ateş (Bir haftadan uzun süren ateş)
 • Menenjitler
 • Sepsis (Kan ve vücut iltihabı)
KRONİK VİRAL HEPATİTLER
Sıklıkla hepatit B ve hepatit C virüsünün neden olduğu kronik karaciğer iltihaplanmasıdır. Bu virüsler (mikroplar) karaciğere yerleşerek harabiyete neden olurlar. Başlıca bulaşma yolları ; kan yoluyla ( mikrobu üzerinde ve/veya içinde barındıran kirli enjektör , iğne , diş fırçası , ortak jilet , dövme iğnesi , akapunktur iğnesi ve piercing , diş tedavisi kan ve kan ürünlerinin kullanılması ), Cinsel ilişki ile ve doğum yolu ile anneden çocuğa bulaşır.Ancak hastaların neredeyse 1/3'ünden fazlasında bulaşma yolu tam olarak saptanamamıştır.Bu nedenden bu hastalığın taranması önem arzeder. Hastalık genelde hiçbir belirti vermeden (asemptomatik) sinsi bir şekilde yıllarca vücutta kalır.Ancak hastaların bir kısmında  halsizlik , iştahsızlık , mide bulantısı , karın ağrısı , göz akında ve deride sararma , idrar renginde koyulaşma gb. Belirtilerle de ortaya çıkabilir. Tedavi ile; hastalık oluşturan bu mikropların tamamını vücuttan uzaklaştırmak mümkündür. Ancak tedavi için bazı hastalara karaciğer biyopsisi  yapmak gerekebilir.Tedavi sırasında düzenli  takip gereklidir. Bölümümüzde , ultrason eşliğinde karaciğer biyopsisi yapılabilmekte , hepatit B ve C'nin ileri tetkik , tedavi  ve takipleri yapılmaktadır.

Son güncelleme: 30.07.2012