YUKARI

Vizyon & Misyon, Değelerimiz ve Kalite Politikamız

Vizyonumuz:
Hasta ve hasta yakını memnuniyetini ilke edinmiş; varlığı insanlara güven veren, bölgede lider, yurtiçi ve yurtdışında saygın bir sağlık kuruluşu olmak.

Misyonumuz:
Özel Medi-Tech Hastanesi kaliteli ve modern sağlık hizmetini etik değerlerden ödün vermeden sunan, hasta ve çalışan güvenliğine önem veren, sürekli gelişmeyi ve sağlık konusunda toplum bilincini yükseltmeyi ilke edinen bir sağlık kuruluşudur.

 

Değerlerimiz:
» Daima güler yüzlü hizmet sunmak,
» Hasta ve yakınlarının haklarına saygılı olmak,
» Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak,
» Gelişen teknolojiyi yakından takip etmek,
» Hizmette ırk, din, dil ve diğer sosyal statü ayrımı yapmamak,
» Çalışmalarını müşteri beklentileri doğrultusunda geliştirmek,
» Hizmette süreklilik ve kalıcı güven,
» İşimizde daima coşkulu olmak,
» Sorumluluk duygumuzu her an korumak

Kalite Politikamız
Özel Medi-Tech Hastanesi olarak; sahip olduğumuz vizyon, misyon ve değerlerden ödün vermeden:
» Yasalara, mevzuat ve Hasta Hakları ilkelerine bağlı, sürekli eğitimle motivasyonu arttırılmış insan kaynağı ile güler yüzlü ve güvenli sağlık hizmeti sunmak,
» Bilimsel ve teknolojik gelişmeler paralelinde mevcut kurum kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmak,
» Sağlık konusunda toplum bilincinin yükselmesinde öncü olmak,
» Hizmette uluslararası sağlık standartlarına ulaşmak,
» Çevre ve doğaya saygılı olmak,
» Tüm faaliyetlerinde "Önce İnsan" ilkesine bağlı kalmak
kalite politikamızdır.

 

Son güncelleme: 29.04.2019